بایگانی‌ ماهانه: آذر ۱۳۹۷

۰

بهترین سایت های ماینینگ ابری ۹۷٫۹٫۲۴

معرفی ۵ سایت مانینگ ابری معتبر فعال اعتبار سایت ها برای سرمایه گذاری به ترتیب زیر میباشد تصمیم گیری برای سرمایه گذاری به عهده شما مستر دیجی کوین درحال حاضر بهترین مانینگ ابری برای ما ایرانی ها https://www.mrdigicoin.eu/?page_id=29&sponsorid=85 مایزس دومین رتبه اعتبار متعلق به مایزس هست پرداختی ها منظم – پشتیبانی دلار و ۹ ارز دیگر https://mizes.biz/?ref=pAlBFH وا وکس ( اسکم شد ) سومین رتبه متعلق به وا وکسه – ولی عمر متوسط این سایت ها ۵۰ روزه که تقریبا ۳۰ روزش رفته ایران کوین ماین یک مانینگ ابری دوج که به تازگی افتتاح شده ولی با سود های معقولی...