بایگانی‌ ماهانه: آبان ۱۳۹۷

۰

Dogeworker – دوج ورکر

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۲۷،۰۰۰ دوج کوین واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۱۳،۴۰۰ دوج کوین شروع پروژه: ۳۶ روز پیش مجموع سود ما: در حال برداشت سرمایه اولیه مانیتور شده: ۳۶ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۰۸٫۱۷ حداقل سرمایه گذاری: ۲۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ پاداش معرفی: ۷% پروتکل امنیتی: گرین بار حساب های مورد قبول: دوج کوین پلن ها: ۴% تا ۵% روزانه برای ۳۰ روز پیشنهاد ادمین: پروژه ای با پلن هایی منطقی متناسب با بودجه های متفاوت سرمایه گذاری. بطور مثال با سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰ دوج کوین در پلن سوم، روزانه ۴۵۰ دوج...

۰

مستر دی جی کوین

وضعیت: در حال پرداخت سرمایه ی فعال ما: ۵۵،۰۰۰ دوج کوین واریز سود: آنی مجموع برداشت ما: ۶۰،۰۰۰ دوج کوین شروع پروژه: ۱۳۵ روز پیش مجموع سود ما: ۵،۰۰۰ دوج کوین مانیتور شده: ۱۳۵ روز آخرین پرداخت: ۱۳۹۷٫۸٫۱۱ حداقل سرمایه گذاری: ۳۰۰ دوج کوین رده بندی ادمین: ۱۰ از ۱۰ پاداش معرفی: ۶% سطح اول – ۲ % – ۱ % – ۰٫۵ % بعدی پروتکل امنیتی: گرین بار حساب های مورد قبول: دوج کوین، بیت کوین، لایت کوین پلن ها: ۴% تا ۴٫۷% روزانه برای ۳۰ روز پیشنهاد ادمین: این بار قصد معرفی یک پروژه ی ماینینگ ایرانی را داریم. قبل از ثبت...